System SupraBio

System Suprabio

Doustne dostarczanie leków hydrofobowych stanowi duże wyzwanie ze względu na niską rozpuszczalność takich związków w wodnym środowisku układu pokarmowego. W celu tworzenia preparatów mają zastosowanie samooemulgujące systemy dostarczania leków (SEDDS), które można określić jako mieszaniny olejów, rozpuszczalników i współrozpuszczalników, środków powierzchniowo czynnych (surfaktantów), które stosuje się w celu polepszenia doustnej absorpcji związków wysoce lipofilowych. SEDDS może być podawany doustnie w miękkich lub twardych kapsułkach żelatynowych. W środowisku układu pokarmowego następuje rozpuszczenie otoczki, a uwolniona substancja tworzy stabilną emulsję typu olej w wodzie (o / w) z powodu delikatnego pobudzenia płynów żołądkowo-jelitowych. Skuteczność doustnej absorpcji związku z SEDDS zależy od wielu parametrów związanych z formułowaniem preparatu, takich jak stężenie środka powierzchniowo czynnego, stosunku oleju / środka powierzchniowo czynnego oraz wielkości kropli i wymaga odpowiedniej wiedzy oraz rzetelnych badań farmakokinetycznych.

Niektórzy producenci tokotrienoli posiadają rozwinięte technologie aby zwiększyć wchłanianie produktu. Dla przykładu firma ExcelVite opatentowała system SupraBio®, samo-emulgujący system dostarczania substancji, który zapewnia większą absorpcję tokotrienoli podczas doustnej suplementacji. Rezultatem wprowadzenia tego nowoczesnego systemu jest szybsza i bardziej efektywna absorpcja tokotrienoli niezależna od spożywanego pożywienia oraz tłuszczów.

Badanie kliniczne przeprowadzone na zdrowych ochotnikach potwierdziło skuteczność systemu SupraBio®, który zwiększa szybkość i stopień absorpcji każdej formy tokotrienolu średnio o 250% w stosunku do standardowych tokotrienoli pochodzących z olejów. EVNol SupraBio™ posiada certyfikat GRAS (Generally Recognized As Safe – „uważany za bezpieczny”) od 2010 r.

W innym badaniu, przeprowadzonym przez naukowców na Uniwersytecie w Ohio nad suplementacją preparatem EVNol Suprabio™ (na który składa się pochodzący z palmy kompleks tokotrienoli i alfa-tokoferolu) wykazano, że tokotrienole są pobierane i magazynowane w wielu organach, takich jak mózg, wątroba, serce, skóra i tkanka tłuszczowa.

Nie wszystkie preparaty zawierająca tokotrienole są takie same. Bardzo ważnym jest, aby produkt, który przyjmujemy był przebadany klinicznie oraz miał podłoże naukowe potwierdzające działanie na ludziach. Tak samo ważna jest biodostępność i bioprzyswajalność. W suplementacji ważniejsze niż to co jesz jest to, co przyswajasz. – See Bryan. Tocotrienol – The Unsaturated Form of Vitamin E. Insider, sierpień 2015.

Przeprowadzono badanie nad przyswajalnością tokotrienoli z preparatu ExcelVite SupraBio™ (z systemem wspomagania wchłaniania) oraz ze standardowego preparatu olejowego. Badanie wykazało, że suplementacja preparatem EVNol SupraBio™ jest bardziej efektywna niż preparatem bez systemu SupraBio™. Badanie wykazało:

• szybszą absorpcję oraz wcześniejsze rozpoczęcie wchłaniania tokotrienoli,
• maksymalną absorpcję tokotrienoli na znacznie większym poziomie (250% większy stopień absorpcji),
• zwiększenie stopnia indywidualnej absorpcji izoform tokotrienolu (alfa-, gamma- i delta-) preparatu EVNol SupraBio™ w porównaniu ze standardowym ekstraktem olejowym zawierającym tokotrienole.

stężenie alfa- tokotrienolu
stężenie gamma- tokotrienolu
stężenie delta - tokotrienolu

(Ho D i in., U.S. Patent No. 6,596,306).

Więcej informacji na www.tocotrienol.org